» زندگی :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳٩٤
» سلامتی :: یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩۳
» شنیدن :: سه‌شنبه ٢۱ امرداد ،۱۳٩۳
» آغوش :: شنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳٩۳
» صبوری :: جمعه ٢٩ فروردین ،۱۳٩۳
» مراعات :: چهارشنبه ۱۱ دی ،۱۳٩٢
» طلاق عاطفی :: دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩٢
» بلاتکلیفی :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ،۱۳٩٢
» بچه :: جمعه ۱٧ آبان ،۱۳٩٢
» گدایی :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ،۱۳٩٢
» مخاطب خاص :: جمعه ۱۸ فروردین ،۱۳٩۱
» زمستان :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳٩٠
» تشکر :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳٩٠
» دعا :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳٩٠
» کوک کن ساعت خویش :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳٩٠
» تقدیمی از..... :: دوشنبه ٢٤ بهمن ،۱۳٩٠
» آرامش :: یکشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳٩٠
» حس :: چهارشنبه ٢۱ دی ،۱۳٩٠
» انتظار :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳٩٠
» دوران سخته این روزام :: شنبه ٥ شهریور ،۱۳٩٠
» بوسه :: جمعه ٤ شهریور ،۱۳٩٠
» بی خوابی :: پنجشنبه ۳ شهریور ،۱۳٩٠
» خوشبختی :: سه‌شنبه ۱ شهریور ،۱۳٩٠
» مرگ :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ،۱۳٩٠
» در هم و برهم :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳٩٠
» غر غر :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ،۱۳٩٠
» دل نوشته( دل خواسته ها) :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٠
» صحبت :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳٩٠
» اخبار :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳٩٠
» عیدانه :: جمعه ۱٢ فروردین ،۱۳٩٠
» 1390 :: شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٩
» 89/12/23 :: دوشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٩
» 89/12/02 :: یکشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٩
» یکشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٩
» 89/11/28 :: شنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٩
» عاشقا :: دوشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٩
» حال خوب :: چهارشنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٩
» مشغولایتم :: یکشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٩
» هورااااااااااااااااااااااااااااااااا :: پنجشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٩
» اه ه ه :: چهارشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸٩
» یه به ظاهر دوست :: دوشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٩
» مشاهدات :: چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩
» مخاطب خاص :: دوشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٩
» روزانه هام :: دوشنبه ٦ دی ،۱۳۸٩
» چهارشنبه 10/09/89 :: پنجشنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٩
» چهارشنبه 03/09/89 :: شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٩
» روزانه :: یکشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٩
» فردا :: پنجشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٩
» مرور خاطرات :: یکشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٩
» این روزا :: دوشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٩
» ..............!!! :: دوشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٩
» آشفته بازار :: چهارشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٩
» سلام :: شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٩
» بارون!!!!!!! :: سه‌شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٩
» حال و هوای این روزام :: پنجشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٩
» چشم :: جمعه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٩
» سوتی :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٩
» اخبار روزانه :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٩
» آخرین طبیب :: دوشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٩
» هوس :: جمعه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٩
» شب های قدر :: دوشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٩
» به باغ همسفران :: شنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٩
» خودم :: شنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٩
» من خواسته :: جمعه ٥ شهریور ،۱۳۸٩
» امتحان :: چهارشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٩
» مخاطب خاص :: چهارشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٩
» لعنت :: دوشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٩
» پرت و پلا :: جمعه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٩
» بی عنوان :: دوشنبه ٢٥ امرداد ،۱۳۸٩
» گریز :: یکشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٩
» این روزا( دل نوشته ) :: یکشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٩
» احساس :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٩
» خداوندا :: پنجشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٩
» زن گریان :: شنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٩
» انتظار :: چهارشنبه ٦ امرداد ،۱۳۸٩
» اسارت :: چهارشنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٩
» یه درخواست ساده :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٩
» ؟؟!!! :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٩
» خاطرات :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٩
» بدون شرح :: دوشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٩
» شمع :: شنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٩
» من= دیوانه :: چهارشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٩
» توقع :: یکشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٩
» امروز :: پنجشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٩
» وصف حال من :: چهارشنبه ٩ تیر ،۱۳۸٩
» تولد :: پنجشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٩
» دل نوشته :: سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩
» !! :: سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩
» بی عنوان :: سه‌شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٩
» لیله الرغائب :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩
» ماه من :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩
» معجزه :: پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩
» درگیر :: دوشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٩
» درد دل با ؟؟ :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٩
» نامه ای به خدا :: شنبه ۱٥ خرداد ،۱۳۸٩
» غمی غمناک :: شنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٩
» فوضولی ممنوع :: جمعه ٧ خرداد ،۱۳۸٩
» بستنی :: شنبه ۱ خرداد ،۱۳۸٩
» مخاطب خاص :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» مبهم :: پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» بوی باران :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» بدون عنوان :: یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» مخاطب خاص :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» به خودم :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» دل خسته :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» انتها :: پنجشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩
» اطلاعیه :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٩
» ؟؟؟!!!! :: سه‌شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٩
» من :: شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٩
» نوسان :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٩
» عشق یعنی؟؟ :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٩
» کاش :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٩
» چشمانی خیس :: پنجشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٩
» سوتی :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٩
» حس و حال عجیب :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٩
» تو را نگاه می کنم :: شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٩
» گل ناز 2 :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٩
» وبلاگ :: چهارشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٩
» خوشحال :: چهارشنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٩
» نارنجی :: دوشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٩
» پایان سال 88 :: جمعه ٢۸ اسفند ،۱۳۸۸
» پایان :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۸
» تکمیل :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸۸
» نوشته :: یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۸
» گل ناز :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۸
» امروز :: جمعه ٢۱ اسفند ،۱۳۸۸
» عید :: پنجشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸۸
» دل خسته :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۸
» بد شانسی :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۸
» شمع :: دوشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸۸
» کمپوت آناناس :: یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۸
» پریشون :: یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۸
» می مانم :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۸
» تمنا :: شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۸
» خرید :: جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۸
» عاقل :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸
» سردر گمی :: پنجشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸۸
» پرسش :: چهارشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸۸
» بعد دیدار تو :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۸
» انسان :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸۸
» بامبو :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸
» مخاطب خاص :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۸
» مخاطب خاص :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۸
» مخاطب خاص :: شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۸
» برای چشمانت :: جمعه ٧ اسفند ،۱۳۸۸
» بهانه :: جمعه ٧ اسفند ،۱۳۸۸
» آمین :: جمعه ٧ اسفند ،۱۳۸۸
» بخشش :: چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۸
» آرزو :: شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۸
» نوسان :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸
» نکته ای از انجیل :: چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸
» زن خسته :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۸
» آوازک :: دوشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۸
» ولنتاین :: یکشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸۸
» تو :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸
» دردل :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۸
» اذان :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۸
» دلخوری :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۸
» زیاده روی :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸۸
» ستاره :: جمعه ۱٦ بهمن ،۱۳۸۸
» تشکر :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸
» بارون :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸
» لحظه های سخت :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸
» آشنای ناشناس :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۸
» راز و نیایش :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۸
» مثبت :: سه‌شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸۸
» تغییرات :: یکشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸۸
» یه دوست :: یکشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸۸
» نا امیدی :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۸
» جای خالیت :: جمعه ٩ بهمن ،۱۳۸۸
» ای کاش :: سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۸
» چوب جادوئی :: دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۸
» من :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۸
» بلاتکیفی :: جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۸
» دختر نگران :: چهارشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸۸
» مخاطب خاص (1) :: سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۸
» تفاوت :: سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۸
» پرسش :: سه‌شنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۸