ای کاش
ساعت ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 کاش کودک بودم تا بزرگ ترین شیطنت زندگیم،نقاشی روی دیوار بود....


ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم...

 

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم...