لیله الرغائب
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

امشب شب آرزوهاست

کلی خلوت کردم با خودم ،با خدای خودم

کلی حرف زدم ،گریه کردم و سبک شدم

الان خویم ،آرومم و این خیلی خوبه

امشب فقط آرامش دعا کردم..... آرامش... آرامش ...واسه خودم ...واسه همه

مرسی که هستی و مرسی که گوش کردی بهم خدا جونم