امروز
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

امروز یه جایی بودم که وافعا از ته دلم خواستم که کاش واسه منم پیش بیاد و تجربه اش کنم

واسه یه لحظه واقعا دلم گرفت . و از ته دل واسه خودم آرزوش کردم.

امیدوارم مرغ آمین همون لحظه گذشته باشه و شنیده باشه و به زودی بر آورده اش کنه

آمین