خداوندا
ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

خود را تقدیم تو می دارم.

با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی.

از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم .

مشکلاتم را بگیر،تاپیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو ،عشق تو ،

و راه تو یاریشان خواهم داد.

باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم.

آمین