امتحان
ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

سه ساله که درست تو ماه رمضان ..من یه جوری امتحان میشمناراحت

و هر سری تو امتحانه خدایی رد میشم...

دو سال پیش که رد شدم اساسی..اما امسال ؟؟؟

 

و اما امسال :امروز که واسه کاری بیرون بودم بازم واسم همون موضوع پیش اومد و

بازم تو ماه رمضان ؟!

اما این دفعه ؟؟؟؟ وایییییی من قبول شدم تو امتحان قلب

این دفعه تونستم که جلویه یه پیش آمدی رو بگیرم..یعنی این دفعه از این امتحان سر

بلند بیرون اومدم ..و خوشحالم ...خیلی خوشحال

خدا جون تو چی ؟؟؟؟خوشحالی نه؟؟؟

( دوستت دارم خدا...)بغل