آخرین طبیب
ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

تو آخرین طبیبی که لحظه های آخر به داد من رسیدی

تو نوری از خدایی،که پیغام خدا را به گوش من رساندی، به روح من دمیدی.

زیبا ترین بهاری

پایان انتظاری

برای من تنها ،تو یک حریم امنی

تو بهترین دوایی برای خستگی هام .

من کوله بار عشق رو ،تا پای جان کشیدم

در زیره سایه های خوش باوری خزیدم

اما یه فلب ساده ندیدم  که ندیدم

من از تکرار حرف دوستت دارم خسته ام

من به اون کس که باید دل ببندم ،بسته ام