مخاطب خاص
ساعت ۱:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

کاش احساس کمی ارزانتر بود.

ما که می ترسیدیم از هجرت دوست،

کاش می دانستیم روزگاری که بهم نزدیکیم   

                                                         

                                                                    "چه بهایی دارد "       !!!