می مانم
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

چشمانم را می بندم

دستا ن تو را می گیرم ، و سفت می فشارم

حال قدم بردار...

و من تا ابد. ...  .تا اوج بودن  و نفس کشیدن ،

حتی با چشمانی بسته و قلبی عاشق ، با تو خواهم آمد

کجا  ؟؟؟  نمی دانم !!! نمی دانم

اما خواهم آمد...

خواهم آمد پا به پای تو و کنار تو...