نوشته
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

دیشب توی یه کتابی یه نوشته خوندم که به نظرم خیلی زیبا اومد ،نوشته این 

بود: 

 

  کسی مهم ترین دارایی اش " عشق " را قربانی نمیکند.

   کسی رویا هایش را به کسانی نمی سپرد که می توانند نابودشان کنند.