سوتی
ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

 نیم ساعت پیش رو تختم دراز کشیده بودم داشتم کتاب می خوندم که یهو دیدم وایییییییی خدایا چه قدر کیس کامپیوترم صدا میده  .کلافه

با این سردرد مسخره صداها توگوشم دوبل شدن انگار  تو مخم خونه تکونیه رفتم سراغ کیس هی تکونش میدم بلکه صداش قطع شه اما انگار نه انگار فقط گاهی صدا قطع می شه اما دوباره صداش رومخمه

همین جوری که با کیس در گیر بودم ،مامانم درو باز کرد و سشوار به دست اومد تو اتاقم

گفت داری چه کار می کنی؟؟ منم گفتم هیچی کیس صدا میده دارم درستش میکنم

یهو دیدم  دست زد به پیشونیم گفت داغیاااااا‌‌ تعجب !!!!

پاشو پاشو برو یه استراحت یکن که اصلا امیدی بهت نیست  ...صدای کیس نبوده من داشتم سشوار میکشیدم

من اینجوری شدمنیشخند  ها ن؟؟؟صدای سشوار ؟؟؟

اما خودمونیم من تو سوتی دادن رکورد دارما اونم چه سوتیی  ...برم استراحت کنم شاید خوب شدم