من
ساعت ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ بهمن ،۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

"تو دیگه چرا ناراحتی و غصه داری؟"

این جمله رو بار ها و بارها از زبون خیلی هاشنیدم و بهم گفتن،

اما یکی نیست بگه خوب بابا جون منم آدمم،احساس دارم،توقع دارم،و حق

دارم که بعضی اوقات دلم بگیره و از خیلی ها ناراحت شم....

پس به جای گفتن این جمله مزخرف و عصبی کننده "تو دیگه چرا؟"

یا آرومم کنین و بپرسین چمه  و یا یه باری از دوشم بردارین و فکر هامو کم تر

کنین..

پس اگه نمی تونین کاری واسم کنین...ساکت باشین بهتره.