انتها
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

                       

 

            می خوام برم یه جایی که هیچ صدایی نباشه

              خودم باشم ...خودم باشم ....و سکوت