امروز

امروز یه جایی بودم که وافعا از ته دلم خواستم که کاش واسه منم پیش بیاد و تجربه اش کنم

واسه یه لحظه واقعا دلم گرفت . و از ته دل واسه خودم آرزوش کردم.

امیدوارم مرغ آمین همون لحظه گذشته باشه و شنیده باشه و به زودی بر آورده اش کنه

آمین

/ 3 نظر / 7 بازدید
sepehrسپهر

آمین. برآوردش کردم برو حالش رو ببر اما اصراف نکن[چشمک]

مادح

با احساسای خوبی که ازت سراغ دارم فکر می کنم چیز نابی رو برای خودت آرزو کردی امیدوارم طعم شیرینش رو تجربه کنی[لبخند] وبرات از خدا می خوام آمین