بغض

در سینه ام بغضی است که منتهی میشود به خفه شدنم و مردنم....

و شاید این امر منجر به آرام شدنم باشد برای همیشه...

/ 0 نظر / 7 بازدید