لیله الرغائب

امشب شب آرزوهاست

کلی خلوت کردم با خودم ،با خدای خودم

کلی حرف زدم ،گریه کردم و سبک شدم

الان خویم ،آرومم و این خیلی خوبه

امشب فقط آرامش دعا کردم..... آرامش... آرامش ...واسه خودم ...واسه همه

مرسی که هستی و مرسی که گوش کردی بهم خدا جونم

/ 6 نظر / 3 بازدید
علی س.م

لطفا سفارش ما رو هم بکنید... به خدا! [گل]

مادح

آرامش چه آرزوی خوبی کاش این آرامش همیشگی باشه کاش انقدر قوی باشم که حتی طوفانم نتونه از پا در بیارم همیشه خوب و آروم باشی[لبخند]

سحر

گل ناز بیا پیشم تولده تا فردا شب.بدو.[هورا][ماچ]