تو

دوتا جوراب،  دو تا سویی شرت ،شلوار گرم... نه !نه.! .شایدم بیشتر..

نمیدونم چرا هرچی لباس  می پوشم گرمم نمی شه....

سرما رو با تمام وجودم حس میکنم...

اما خوب میدونم که  این حالو هوام واسه سردیه هوا نیست ..

واسه برخورد سرد و یخچال تو که با تمام وجودم حس میکنمش و کاری ازم بر

نمیاد..

/ 0 نظر / 2 بازدید