بی عنوان

عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن

 و دوست داشتن لطیف است و نرم و در عین حال پایدار و سرشار از اطمینان.

                       

     

                                                                                             دکتر شریعتی

/ 1 نظر / 8 بازدید
sepehrسپهر

دوست داشتن......... عشق ................ چه دردناک...................... مهندس سپهر