مخاطب خاص

یه نفری هست که تو زندگی واسه همه هست ...!!

الا  واسه کسی که باید باشه...

واسه همه وقت داره!!

الا واسه کسی که باید داشته باشه...

واسه همه نگرانه و واسه همه دلش میتپه!!!

الا واسه کسی که باید بتپه..

میخواد همه ازش راضی باشن و دوسش داشته باشن!!!!

االا کسی که باید دوسش داشته باشه...

یه کسی تو زندگی هست!!!

که میخواد دیگه نباشه..

/ 1 نظر / 35 بازدید