زن گریان

هر زنی زیباست

پسرکی از مادرش پرسید: مادر چرا گریه میکنی؟

مادر فرزندش را در آغوش گرفت و گفت: نمیدانم عزیزم نمیدانم.

پسرک نزد پدرش رفت و گفت: بابا چرا مامان همیشه گریه میکنه او چی میخواد؟

پدرش تنها دلیلی که به ذهنش میرسید این بود که همه زنها گریه میکنن بی هیچ

دلیلی.

پسرک بزرگ شد ولی از اینکه زنها این همه راحت به گریه می افتند متعجب بود.

یک بار در خواب دید که دارد با خدا صحبت میکند.

از خدا پرسید: خدایا چرا زنها این همه گریه میکنند؟

خدا جواب داد:

""من زن را بگونه ویژه ای آفریدم به شانه های او قدرتی دادم تا بتواند

سنگینی زمین را تحمل کند به بدنش قدرتی داده ام تا بتواند درد زایمان را تحمل کند به

دستهای او قدرتی داده ام که حتی اگر تمام کسانش دست از کار بکشند او به کار ادامه

خواهد داد به او احساسی داده ام که با تمام وجود به فرزندانش عشق بورزد حتی اگر

هزاران بار او را اذیت کنند به او قلبی داده ام تا همسرش را دوست بدارد و از خطاهای او

بگذرد و همواره در کنار او باشد و به او اشکی داده ام تا هر هنگام که خواست فرو بریزد

این اشک را منحصرا برای او خلق کرده ام تا هرگاه نیاز داشته باشد بتواند از آن استفاده

کند.""

زیبایی یک زن در لباس ،موها یا اندامش نیست زیبایی یک زن را باید در

چشمانش جستجو کرد زیرا تنها راه ورود به قلبش آنجاست

/ 6 نظر / 12 بازدید
sepehrسپهر

گلم گوشهای یک زن هم راهیست منتها سخت تر از چشمانش[گل]

sepehrسپهر

وایییییییییییییییییییییییی تبریک دوست جوون. شاهکار نوشتی[گل]

sepehrسپهر

بی نظیره. خیلی خوب نوششتی. خیلی هیجان زده شدم.[گل]

sepehrسپهر

مه بیابان را، سراسر، مه گرفته است چراغ قریه پنهان است موجی گرم در خون بیابان است بیابان، خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه ، عرق می ریزدش آهسته از هر بند . *** " بیابان را سراسر مه گرفته است . {می گوید به خود عابر } سگان قریه خاموشند در شولای مه پنهان، به خانه می رسم گل کو نمی داند مرا ناگاه در درگاه می بیند به چشمش قطره اشکی بر لبش لبخند، خواهد گفت: "- بیابان را سراسر مه گرفته است... با خود فکر می کردم که مه، گر همچنان تا صبح می پائید مردان جسور از خفیه گاه خود به دیدار عزیزان باز می گشتند " *** بیابان را سراسر مه گرفته است چراغ قریه پنهانست، موجی گرم در خون بیابان است بیابان، خسته لب بسته نفس بشکسته در هذیان گرم مه عرق میریزدش آهسته از هر بند... احمد شاملو

مادح

[لبخند] توانمندی های یک زن چیزی نیست که بشه تو یه جمله ها جاشون داد اونم یه مادر به احترامشون فقط سکوت میکنم چون چیز درخوری برای گفتن ندارم ممنون از انتخاب این متن زیبا[لبخند]

ساحل غم

سلام دوست من ........... وب خشکلی داری مطالبت هم عالیه ............. خوشحال میشم که بهم سر بزنی و لطف کنی نظر بدی ..........منتظر حضور سبزت هستم ......... نظرت در مورد تبادل لینک چیه؟ اگه موافقی منو با اسم فریاد بی صدا "ساحل غم" لینک کن .و بگو با چه اسمی بلینکمت .......... موفق باشی ......... بدرود تا بعد .............لام