اخبار روزانه

١. این روزا یه کم داره خوب پیش میره ،خدا رو شکر.

٢. دارم یه تغییراتی میدم تو زندگیم.اسمم رو کلاس زبان نوشتم بازم  واسه کنکورم ..امسال دیگه حتمی قبولم لبخند دو ماه دیگه وقت دارم ..واسم دعا کنین.

٣. بیش از حد واسه یه عزیزی که از نفس هم بهم نزدیک تره نگرانم ...و از خدا میخوام آرامش رو بهش برگردونه

۴. امروز تو اتاقم عید اومدهزبان از در و دیوار بگیر تا کمد . اینا ...یه کم تمیزی لازمه اونم واسه یه دخترنیشخند

۵. اما تو همه این حالت هام هنوز معنی خیلی از کار های اطرافیان رو درک نکردم و همچنان گیجم...

۶.مامانم دیشب می گفت دیگه بهت اطمینان نیست پشت فرمان بشینی از خود راضی مثل گا...

رانندگی می کنی ..بیچاره دیشب چسبیده بود به صندلیشیطان مخصوصا وقتی چراغ قرمز هارو یکی یکی رد می کردم اونم تو نیمه شب ..

٧. دیشب فهمیدم که ساعت ٢ شب اصلا خیابون ها امنیت نداره و مجبوری بعضی اوقات با قفل فرمون پیاده شی و از خودت دفاع کنی عصبانی

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید