آوازک

بخون آوازکی تو شور و دشتی،

که دل پر شوره امشب..

کسی تو صحنه ی یادم نشسته،

که از من دوره امشب....

به زیر گمبد آبی احساس....یکی بود و یکی هست....

قسم به قصه های عاشقونه،
                                             دلم تنگ کسی هست....

/ 0 نظر / 7 بازدید