شنیدن

(دوستت دارم ) 

را باید بسیار  شنید 

روزانه حتی سه مرتبه  صبح ..ظهر ....شب

و چه بسا خیلی بیشتر حتی میان وعده هارا هم باید گفت و شنید

غوغا میکند این دو کلمه در زیستن آدمی ....

 

/ 1 نظر / 22 بازدید