تشکر

خدا را شکر به خاطر سرمای زیاد هوا،

زیرا فکر هایم از سرما یخ زده اند  و قدرت مانور ندارند، گویی در جای خود گیر کرده اند.

خدارا شکر به خاطر سرمای هوا،

حداقل چند دقیقه ای فارغ از فکرهای روزانه ، فقط به این می اندیشیدم که چه کنم تا یخ نزنم.

و خدارا شکر که خواب های آشفته ام هم یخ زده اند و گویی در جای خود ثابت مانده اند و به من نمی رسند.....

/ 1 نظر / 12 بازدید
رز

متنتون زیبا بود خوش حال می شم اگه به وبلاگ من هم سر بزنید[لبخند]