انتها

                       

 

            می خوام برم یه جایی که هیچ صدایی نباشه

              خودم باشم ...خودم باشم ....و سکوت

/ 3 نظر / 7 بازدید
پیمان

سلام گل ناز روز بخیر خوبی؟

سحر

منم احتیاج دارم ولی کجا؟؟؟[ناراحت] من آپم.یه سری بزن.ممنون آبجی.[گل]