ای کاش

 کاش کودک بودم تا بزرگ ترین شیطنت زندگیم،نقاشی روی دیوار بود....


ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم...

 

ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم...

/ 2 نظر / 2 بازدید
امین

کاش کودک بودم تا شب ها قبل از اینکه بفهمم چه کسی برایم لالایی گفته عمیق ترین خواب دنیا را داشته باشم

مهران

کاش کودک بودم و هیچی نمی فهمیدم ...