گه شده

این مطلب را قبول دارم که وقتی به دنبال چیزی هستی و بهش نیاز داری  عمرا اگه پیداش کنی...

انگار باهات قایم باشک بازی در میاره و موفق  میشه که همیشه برنده میشه...

 و و قتی کارت بدون اون وسیله راه میوفته تازه سر و کله اش پیدا میش ...

قبول دارین آیا ؟!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید