؟؟!!!

١. آی اهالی همه کمک کنین تا خانوما بچه داری و شوهر داری کنن؟!

٢. نمیدونم چرا همه فکر میکنن عقل کلن

٣. خانم عزیز خوشم میاد ازت چون وقتایی که به نفعته من می فهمم ،عاقلم،میشه

روم حساب کرد اما وقتایی که به نفعت نیست !!! میشم زبون نفهم،!!میشم احمق!!

و به قول خودت که می گی عقلم به اندازه سنم رشد نکرده و غیره؟!!! آره؟؟؟

۴. نمیدونم چرا همه از من توقع دارن بی این که حقی بهم بدن.اما این عین بی انصافیه

،یه کمم به من نگاه کنین ..لطفا

۵. خانم عزیز این که آدم با زبون نیش دارش دل آدما رو بشکنه ،اصلا هنر نیست حتی

اگه حرفات عین حقیقت باشه

۶. آی دوست بی وفا ،چرا یهو غیبت زد؟؟؟ مگه قرار نبود تو این شرایط راهنماییم

کنی؟؟چی شدی پس؟

٧. به قول همین دوست بی وفا ،قرار نیست من همه رو عوض کنم ..قرار دیدم رو عوض

کنم..همین!!!

٨. دوست دارم  چشمامو ببندمو دهنمو باز کنم و به هر کسی که حتی واسه یه بارم

ناراحتم کرده!! هر چی دلم خواست بگم..یعنی داد بزنم ..اما.!!

 

""اینو بگم که این نوشته های بی معنی و یا معنی دار!!حرفای دلم بود واسه همین لحظه.شاید تا عصر از یادشون بردم.شاید!! ""

/ 2 نظر / 8 بازدید
sepehrسپهر

این یکی از زیبا ترین آپ هایی بود که خوندم. نظر دادن راجع بهش خیلی سخته. با 8 موافقم. 7 یه شعاره همین اون دوستت یه حرفی زده 6 فکر بد نکن شاید اون دوستت تو شرایطی باشه که تو باید کمکش کنی 5 دل مثل یه شیشه است حتی میتونه با یه نگاه سرد بشکنه 4 آخه خیلی مهربونی. یه کم به فکر خودت باش 3 تو مهربونی و نذار حرف دیگران اذیتت کنه.بی خیال باش 2 اینو راست میگی. هرکه به اندازه شناخت خودش محیط اطرافشو درک می کنه شاید به این خاطره 1 همه این طور فکر نمی کنن. اما خود خانم ها هم بی تقصیر نیستند.

مادح

[افسوس] بدم میاد از این جور آدما کاش می شد واقعا با دیگران مثل خودشون رفتار کرد