مثبت

به زمان خواهم آموخت که آرزو ها را انسان زنده می کند،

و انسان را آرمان هایش زنده می گرداند.

" من"  یگانه سازنده سرنوشت خویشم...قلب

/ 1 نظر / 6 بازدید
بهاره

واااااااااااااای چه قشنگ پس هم خیــــــــــلی خیـــــــلی زیبا بنویس .... هم خوش خط بنویس