بارون

می گن وقتی بارون میاد،

درهای رحمت خدا بازه و هر دعایی کنی مستجاب می شه...

پس خدایا

               واسمون  بهترین رو  رقم بزن و ازمون پشتیبانی کن...

/ 0 نظر / 2 بازدید