ستاره

خدایا

             کم نور ترین ستاره ات مال من....

                                           فقط بگو همیشه نور بده....

/ 0 نظر / 2 بازدید