آتش نشان

با تمام  وجودم در زندگی ات نقش آتش نشان را بازی خوام کرد ...

بنا به درخواست خودت ...

 آری آتش نشان ...

و سعی خواهم کرد که نقش آرام کننده ای در زندگی ات ایفا کنم.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید